Studiezaal

MENDELCOLLEGE HAARLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Functioneel en uitnodigend.”

De uitgangssituatie: een ruimte waar leerlingen niet graag werkten noch zich uitgedaagd voelden te leren. De wens: een studiezaal waar leerlingen samen kunnen werken of een rustig leerplekje kunnen vinden. En dat is gelukt. De Studiezaal biedt nu uiteenlopende zitmogelijkheden: hoog en laag, hard en zacht. Hiermee is de ruimte functioneel, uitdagend en speels. De in het oog springende visual van Haarlem is door de leerlingen geselecteerd en illustreert de link tussen school en de stad.

De ronde vormen van de ruimte waren het uitgangspunt voor de styling. Inside Options bracht de vorm terug in de bank, de receptie, tafels, stoelen en vloerbedekking. Hiermee is een warm en samenhangend geheel gerealiseerd waar leerlingen graag verblijven.

Omdat de ruimte ook wordt gebruikt voor uiteenlopende bijeenkomsten, is er veel aandacht geschonken aan de flexibiliteit van de inrichting. De tafels staan op wielen en een groot deel van de stoelen kan worden opgeborgen, zodat de studiezaal naar wens kan worden ingericht. Elke opstelling is mogelijk zonder het uitnodigende karakter te verliezen. Een glazen unit in de ruimte biedt gelegenheid voor het afnemen van toetsen of andere sessies op niet-reguliere tijden.

oplevering oktober 2020
opdrachtgever Mendelcollege
locatie Haarlem
ruimte studiezaal, studieruimte, leerzaal, leerruimte
oppervlakte 170 m2

 

 

“De onderwijsvisie van de school is nu zichtbaar.”

De door leerlingen en docenten democratisch gekozen woorden Study, Work en Focus zijn opvallend aanwezig in de Studiezaal. En ze zeggen precies wat hier gebeurt: in alle rust en met focus zelfstandig studeren. Omdat het Mendelcollege op weg is een Topsport Talent School (TTS) te worden, gebruiken we de ruimte ook om onze sporttalenten gelegenheid te geven hier uren in te halen, extra begeleiding te krijgen en toetsen te doen. Dit laatste gebeurt in de glazen stilteruimte. Voor deze leerlingen zijn extra studiefaciliteiten heel belangrijk. Ze zijn immers regelmatig afwezig in verband met wedstrijden en trainingsstages.

In de Studiezaal en in andere studieruimtes en extended classrooms is de onderwijsvisie van het Mendelcollege zichtbaar. Samenwerken, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen, vraagt om uitnodigende én functionele ruimtes. 

Samenwerken met Desiree betekent samenwerken met de bewoners. Door de betrokkenheid van collega’s en leerlingen ontstaat er eigenaarschap. We zijn trots op de vernieuwde onderwijsomgeving, dat krijgen we ook van leerlingen terug. Het zakelijke is verleden tijd. Het Mendelcollege is nu functioneel en prachtig. Een fijne plek om te leren én te werken. Gerard Been

Afdelingsleider 3 en 4 mavo, docent LO, topsportcoördinator