Werkwijze naar een inspirerend schoolgebouw

Inside Options werkt voor scholen, schoolkantoren en kindcentra. De school is opdrachtgever en betaalt. In de praktijk werkt Inside Options vooral voor de gebruikers. Inside Options werkt dus nauw samen met leerlingen, leerkrachten en directie. In zes stappen werken we in co-creatie naar een krachtig en passend resultaat: een inspirerend schoolgebouw.

Het begin

In een eerste gesprek met de opdrachtgever en een bezoek aan de school onderzoeken we het gewenste resultaat en de haalbaarheid ervan. In deze fase is Inside Options uw deskundige gesprekspartner.

Het plan

Tijdens deze fase maken we de wensen en eisen helder en delen we de verwachtingen ten aanzien van het resultaat. In een PVE (pakket van eisen) leggen we alles vast. We bepalen een planning en definiëren mijlpalen. Vanzelfsprekend werken we SMART. Na het goedkeuren van de offerte en het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaan we met ontwerpen van start.

Het ontwerp

Na het maken van een schetsontwerp werkt Inside Options verder aan een voorlopig ontwerp met een globale ruimtelijke voorstelling en sfeerbeelden. De leerlingen en andere gebruikers worden indien gewenst intensief betrokken. De visies van deze betrokken partijen vormen de randvoorwaarden voor ons ontwerp. Na goedkeuring hiervan wordt een definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp omvat gedetailleerde informatie waaronder tekeningen, materialen, signing, installaties. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met landelijke en plaatselijke regelingen, normen en eisen. Het definitief ontwerp omvat mogelijk ook een raming van de bouwkosten.

De voorbereiding

Deze fase is gericht op het startklaar maken van het bouwproces. Wij coördineren zoveel mogelijk om het project te kunnen én mogen realiseren. Alles aan de hand van het definitief ontwerp. Het bestek (werkbeschrijving) zal een precieze leidraad zijn voor de uitvoering van het project. Ontzorgen is in deze fase het kernwoord.

De realisatie

Het gewenste resultaat wordt nu zichtbaar. Inside Options bewaakt het concept en houdt toezicht op de bouw-, schilder- en constructiewerkzaamheden. Ook coördineren we de diensten door ingehuurde partijen. En vanzelfsprekend wordt de styling opgepakt om zodoende het definitief ontwerp tot in detail uit te voeren.

Het resultaat

De oplevering van het project bestaat niet alleen uit het overdragen van eigenaarschap maar desgewenst ook uit de begeleiding bij het laten ‘landen’ van het resultaat. Een voorbeeld hiervan is een Walk@School, een viering en een communicatietraject naar leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Inside Options houdt contact met de school om ervaringen te inventariseren en eventuele aanvullende plannen te maken.

Klik hier voor projecten door Inside Options.

“Inspirerend, verrassend en eigenzinnig”

“Leerlingen maken gedurende een aantal jaren intensief gebruik van de les- en verblijfsruimtes van hun school. Daarom is het belangrijk dat leerlingen een duurzame verbinding met die ruimtes aangaan. Desiree begrijpt dat. Door samenwerking met Inside Options voelen ze zich eigenaar van het project. En dat werkt prima. Desiree spreekt namelijk de taal van de leerling en communiceert intensief met ze. En waar nodig en gewenst werken leerlingen ook daadwerkelijk mee aan de styling en de finishing touch. Onze leerlingen zijn zeer enthousiast over hun schoolomgeving. Over samenwerking en inspiratie gesproken!”

Evert-Jan Oppelaar

Onderwijspionier en docent HVX