Kernwaardes voor een inspirerend schoolgebouw

Om een houvast te creëren in onze ontwerpen, vormen onze kernwaardes de basis.

K

Resultaat

Inside Options vertaalt de wensen van de gebruikers naar een nieuwe leeromgeving. Zo wordt samen resultaatgericht gewerkt aan de gewenste beleving en functionaliteit.

K

Eigen

Iedere school heeft een andere identiteit en eigen uitdagingen en behoeften. Inside Options vertaalt deze door naar een uniek eigenzinnige leeromgeving die alleen maar bij deze specifieke school terug te vinden is.

K

Vooraanstaand

Inside Options heeft kennis en kunde om bestaande en nieuwe schoolgebouwen optimaal af te stemmen op de gebruikers. Hierbij staat het praktisch gebruik van ruimtes centraal, maar ook het gevoel en de beleving ervan.  

K

Samen

Zonder samenwerking geen resultaat. Inside Options brengt de wensen van de school en de leerlingen samen. Het streven is hierbij de gebruikers te laten ervaren dat zij hun eigen leerruimte of (leer)omgeving hebben neergezet. 

K

Menselijk

Inside Options treedt graag en makkelijk in contact en heeft een groot inlevend vermogen.