Werkruimtes

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM DORDRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oplevering oktober 2021
opdrachtgever Johan de Witt-gymnasium
locatie Dordrecht
ruimte werkruimte, stilteruimte, leerlingruimtes
oppervlakte 100 m2