Het schoolgebouw volgens Inside Options

Inside Options gaat uit van de kracht van een passend en inspirerend schoolgebouw en dus een leeromgeving waar je leert samenwerken en samen zijn. Waar je mag ontdekken wie je bent. Waar je vrienden, plezier én herinneringen maakt. 

Identiteit is leidend

Een inspirerende leeromgeving is een leeromgeving die de leerlingen én de school past als een jas. Een ruimte waarin de identiteit van de school tot uitdrukking komt. Een schoolgebouw waar leerlingen en docenten aanmoedigt het beste uit zichzelf te halen. Oftewel, een leeromgeving die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Harde cijfers

Ook in het onderwijs spelen targets en cijfers spelen een rol. Tegenwoordig moet je nét iets harder of anders praten om leerlingen en leerkrachten naar je school te krijgen. Een inspirerende schoolomgeving speelt een belangrijke rol in het keuzeproces door leerlingen, ouders en personeel. Inside Options denkt graag met u mee om een aantrekkelijke school te worden en/of blijven. 

Co-creatie

Een inspirerende leeromgeving legt een verbinding tussen mens en ruimte. En om deze te kunnen realiseren is het belangrijk de mens te leren kennen. Daarom werkt Inside Options altijd in co-creatie met de bewoners van het gebouw. Onze overtuiging: de meest beste leeromgevingen worden samen met de gebruikers tot stand gebracht. Samen kom je verder. 

Leerpleinen

Inside Options heeft veel ervaring met leerpleinen: multifunctionele ruimtes die fungeren als verlengstukken van klaslokalen. Leerlingen kunnen er individueel aan de slag maar ook in groepen werken. Verbinding en ontmoeting staan er centraal. In deze ruimtes is het van groot belang dat leerlingen zich niet verloren voelen. Dat vraagt om een design waarin openheid en flexibiliteit hand in hand gaan met structuur en geborgenheid. 

Samenhang

Soms heeft een gefaseerde aanpak van een schoolgebouw de voorkeur. Inside Options werkt vanuit een concept en zorgt hierbij altijd voor samenhang in de verschillende projecten. Zodat uiteindelijk de leerpleinen, teamruimtes, entrees, lesruimtes en aula in samenhang bijdragen aan uw optimale schoolgebouw.  

Lees meer Typisch Inside Options.

“Het fysieke gebouw is minstens zo belangrijk” 

Veel schoolbesturen denken dat alleen investeringen en inspanningen ten behoeve van het onderwijsprogramma de kwaliteit van hun school zal bepalen. Ik ervaar dat het fysieke gebouw minstens zo belangrijk is. Oftewel, een leeromgeving die strookt met de identiteit van de school én het onderwijs. Een school waar je wilt zijn, waar je wilt groeien. Ik ben ervan overtuigd dat context en cultuur een belangrijke invloed hebben op gedrag. Met een gebouw kun je krachten opwekken. En daarin spelen Desirée en haar team een inspirerende rol. 

Mark Mees

Directeur KSH Hoofddorp