Talendomein

KSH HOOFDDORP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Blijvend voldoen aan veranderende wensen.”

Toekomstgericht werken is hybride werken. Flexibiliteit in het ontwerp is belangrijk voor het blijvend voldoen aan de wensen van een groeiend leerlingenaantal. Een aantal jaren geleden al stond Inside Options aan de lat voor het herontwerpen van de Mediatheek. Toen er meer ruimte nodig bleek én er behoefte was aan extra lokalen voor Nederlands, Engels en Frans, was het eenvoudig en natuurlijk voortborduren op dat wat er al was.

Twee wat ‘hokkerige’ computerlokalen werden uitgebreid met twee werkruimtes ter grootte van een half klaslokaal. Lokaal en werkruimte zijn verbonden door een transparante wand. Hierdoor én door het laten doorlopen van de wanddecoratie van de werkruimte in de lokalen horen de leerruimtes echt bij elkaar. De zichtlijnen zorgen voor overzicht voor de docent. Er wordt in deze extended classrooms in groepjes gewerkt en gelezen en docenten vergaderen hier graag. Om verbinding en rust te creëren is in dit deel van de school het meubilair van de mediatheek herhaald in de lokalen.

In de werkruimtes is gewerkt met 2D- en 3D-toepassingen van het geschreven woord, passend bij het de dynamiek tussen boek en gedachtewereld. Dit sluit naadloos aan bij de wens van de docenten voor deze leerruimte: leerlingen de liefde voor het boek bijbrengen.

 

oplevering december 2020
opdrachtgever KSH
locatie Hoofddorp
ruimte talendomein, leerplein, mediatheek, klaslokalen
oppervlakte 160 m² 

 

 

“Het is fijn hier!”

Waar hier eerst computerlokalen waren, is er nu een podium voor de talen gecreëerd. Wij hebben nu ook een domein, en de talensecties zijn daar blij mee. Boeken en de liefde voor lezen staat in onze ruimtes centraal. Aan alle taaldocenten en een aantal leerlingen is gevraagd welk boek niet mocht ontbreken in de styling. Met bladzijden uit die boeken zijn de wanden van een van de lokalen en bijhorende studieruimte gedecoreerd. Er hangt hier nu veel: van The Hunger Games tot Of mice and men. Boeken zijn hier in 2D en 3D tot leven gekomen. De rest gebeurt in de hoofden van de leerlingen, zo is de onderliggende gedachte.

De lijntekeningen die je in de hele school ziet, zijn ook hier aanwezig. Zo vind je in het lokaal voor Frans een quote en beeld van Le Petit Prince door Antoine de Saint-Exupéry. En in het lokaal waar Engelse lessen worden gegeven staat het gedicht ‘To a Mouse’ door Robert Burns centraal.

Het werk van Desiree geeft een boost. Het is heel inspirerend om hier te werken. Alles is goed bedacht en er is oog voor detail. Door terugkerend schoolmeubiliar en herkenbare elementen is er in de school een geheel van verschillende werelden gecreëerd en is er tóch samenhang. Ik ben echt trots op deze school. Het is fijn hier!

Ada Bona

Teamleider HAVO 3-4-5, docent Engels en Latijn